Brand design. Język marki


Jak wyrazić markę? Jakich używać słów, obrazów, skojarzeń? Które postaci – realne, fikcyjne, znane lub mniej – do niej pasują? Wnikliwa analiza konkurencji, produktu, obecnych i przyszłych potrzeb konsumentów pozwala na przygotowanie strategiczne konceptu dla nowej marki. Tworzymy jej wizję, rdzeń, osobowość, budujemy emocje. Potrafimy odnaleźć idealne miejsce w świadomości konsumentów i wykreować oryginalny design dla nowej marki.


  • Kompetencje