Brand Name. Marka mówi.

Nazwa jest fundamentalnym i integralnym elementem marki, który buduje jej tożsamość. To werbalny komunikat wpływający na sposób postrzegania brandu i przywoływane skojarzenia. Jedno lub kilka słów, za którymi muszą podążać następne, dopowiadane już przez odbiorcę.

Kreowanie nazwy dla marki poddawane jest w naszej agencji procesem wieloetapowym, wykorzystującym kilka metod selekcji. Rozpatrujemy nie tylko aspekty brzmieniowe i znaczeniowe, lecz także walory graficzne: symbolikę, potencjał typograficzny itd.


  • Kompetencje