Brand strategy. Przyszłość marki.

Strategia jest miarą wielkości marki i jej przyszłością. To początek każdego projektu brandingowego, niezależnie od tego, czy pracujemy nad systemem identyfikacji międzynarodowego koncernu, czy nad koncepcją opakowania dla niszowej marki jogurtu.

Strategia to podstawowe działania, które określają pozycjonowanie, osobowość marki, tworzą jej świat, inspirują i ukierunkowują kreację. Narzędzia, którymi się posługujemy, pozwalają przełożyć koncept strategiczny na rozwiązania kreatywne w sposób czytelny dla docelowego odbiorcy.

Pracujemy według własnej i sprawdzonej metodologii Brand Analyse, w której najważniejszymi etapami są:


1.

Zdefiniowanie sedna marki
(BIG IDEA)


2.

Opracowanie świata marki


Wykorzystując te narzędzia, tworzymy rozwiązania, które
pozwalają skutecznie konkurować z rynkowymi rywalami.

Brand DevelopmentDziałania komunikacyjne wokół marki stymulują jej oddziaływanie w określonym czasie i muszą być powtarzane z określoną regularnością. Brand developping jest działaniem długoterminowym i w pewnym sensie ponadczasowym, pozwalającym marce okrzepnąć i budować zaufanie wśród konsumentów.

Punktem wyjścia jest określenie kompetencji marki, zgodnych ze strategią i zawartą w niej filozofią oraz pozycjonowaniem. Na tej podstawie wyznaczamy nowe obszary i kategorie produktów, które można włączyć pod skrzydła marki, nie osłabiając jej wizerunku, a wręcz powodując jego wzmocnienie.

Brand Architecture
Podczas procesu tworzenia marki istotne jest określenie jej architektury, dzięki której marka, podobnie jak dobrze zaprojektowany budynek, będzie zauważalna i przejrzysta dla odbiorcy.

Dla nas jest to etap, na którym określamy, jak marka ma być skonstruowana (indywidualna, parasolowa, marka linii, asortymentowa itd.) i jaka ma być struktura komunikatów werbalnych i niewerbalnych z nią związanych.


  • Kompetencje