Corporate branding. Siła marki.

XXI wiek rozpoczął się rewolucją w sferze wymiany informacji, wszechobecny internet, epoka smartphone’ów, wymusiły na nas inne podejście do komunikacji. W obecnych czasach mamy coraz więcej informacji, ale coraz mniej czasu, dlatego też coraz bardziej cenimy skondensowaną, graficzną formę przekazu. Znak zastępuje setki słów, przekazuje emocje, często werbalnie niewyrażalne.

Unikalny znak jest cennym kapitałem firmy, dlatego każdy sposób jego użycia należy dokładnie przemyśleć. Czytelny i dobrze osadzony w konsekwentnym systemie staje się najważniejszym orężem w walce o rynek.


  • Kompetencje