Ortanol

Wrzesień 2012
Branża Farmacja Klient Packaging Design Polska PrePress Region Sandoz Typografia Zakres działań

Kiedy lek zmienia kwallifikację z RX na OTC, pojawia się uzasadniona potrzeba rebrandingu.