Friendly(przyjazna)

Unique(unikatowa)

Thinking(myśląca)

Utilitarian(użyteczna)

Resonating(rezonująca)

Evolving(rozwijająca się)

Jak tworzymy marki z przyszłością

Trzy dekady obecności na rynku pozwoliły nam opracować autorski koncept FUTURE, który ułatwia dogłębną analizę sześciu obszarów tożsamości marki i na tej podstawie wypracowanie jej unikalnego charakteru.

Koncept FUTURE

Pracujemy z markami w oparciu o autorski koncept FUTURE, który pozwala spojrzeć na brand jak na żywy organizm. Analizując dogłębnie sześć obszarów tożsamości marki, tworzymy całościowy jej obraz i określamy, które z przeanalizowanych aspektów wymagają korekty, doprecyzowania lub całkowitej zmiany jakościowej.

Potencjał FUTURE

Holistyczne, przemyślane podejście do marki umożliwia wzmocnienie jej potencjału na wielu poziomach i zadbanie o jej optymalny rozwój. Uniwersalność konceptu FUTURE pozwala stosować go zarówno w przypadku marek nowych, dopiero wchodzących na rynek, jak i brandów zakorzenionych w przestrzeni rynkowej od wielu lat.

Friendly
brand F

Otwartość, wsłuchiwanie się w potrzeby, łatwość zrozumienia - to podstawowe cechy marki przyjaznej. Badając ten aspekt, skupiamy się na takich czynnikach, tworzących więź na linii brand-konsument, jak: komunikowane przez markę wartości, język i ton komunikacji, szerokość oferty produktowej czy charakter narracji wizualnej.

Unique
brand U

Szeroko rozumiana wyróżnialność to obszar, którego diagnoza pozwala na zaproponowaniu dla marki rozwiązań, które podniosą jej impaktowość na rynku. Istotą naszej oceny jest nie tylko unikatowość identyfikacji wizualnej czy packaging designu, ale także oferowanych przez brand benefitów racjonalnych i emocjonalnych związanych z produktem czy usługą.

Thinking
brand T

Wysoka samoświadomość, zauważalna strategia rozwoju, systemowe podejście do kwestii brandingu to podstawowe cechy marki myślącej. Dlatego analizując markę w tym obszarze, zwracamy uwagę m.in. na jej pozycjonowanie, archetypy, dopasowanie oferty do potrzeb współczesnych konsumentów, konsekwencję i spójność działania.

Utilitarian
brand U

Marka użyteczna to marka sprawdzona i intuicyjna w obsłudze. Aby wykryć ewentualne luki w tym aspekcie, poddajemy brand testom funkcjonalnym. Obejmują one m.in.: ergonomię opakowań, architekturę informacji i nawigację, punkty krytyczne procesu usługowego czy rozplanowanie miejsca sprzedaży pod kątem doświadczeń konsumenckich.

Resonating
brand R

Rezonujący brand to brand „wpływowy”, o cechach lidera i trendsettera. To marka, która oddziałuje na swoje otoczenie. Przedmiotem naszego pogłębionego zainteresowania jest to, w jakim stopniu angażuje ona społeczności konsumenckie, czy ma realny wpływ na kształtowanie kategorii produktowych, czy wyznacza wizualne style dla branży etc.

Evolving
brand E

Określenie potencjału rozwojowego marki to ostatni element kompleksowej diagnozy FUTURE. Pozwala oznaczyć aktualną pozycję brandu wobec bliższej i dalszej konkurencji, a także odnieść się do takich zagadnień jak: dywersyfikacja portfolio, poszerzanie bazy konsumenckiej czy wprowadzanie nowych sposobów komunikacji z odbiorcą.