Pomagamy
markom rozwijać
brandingowe skrzydła

Marka z przyszłością

Friendly(przyjazna)

Unique(unikatowa)

Thinking(myśląca)

Utilitarian(użyteczna)

Resonating(rezonująca)

Evolving(rozwijająca się)

Koncept FUTURE

Pracujemy z markami w oparciu o autorski koncept FUTURE, który pozwala spojrzeć na brand jak na żywy organizm. Analizując dogłębnie sześć obszarów tożsamości marki, tworzymy całościowy jej obraz i określamy, które z przeanalizowanych aspektów wymagają korekty, doprecyzowania lub całkowitej zmiany jakościowej.

Potencjał FUTURE

Holistyczne, przemyślane podejście do marki umożliwia wzmocnienie jej potencjału na wielu poziomach i zadbanie o jej optymalny rozwój. Uniwersalność konceptu FUTURE pozwala stosować go zarówno w przypadku marek nowych, dopiero wchodzących na rynek, jak i brandów zakorzenionych w przestrzeni rynkowej od wielu lat.

Friendly
brand F

Otwartość, wsłuchiwanie się w potrzeby, łatwość zrozumienia - to podstawowe cechy marki przyjaznej. Badając ten aspekt, skupiamy się na takich czynnikach, tworzących więź na linii brand-konsument, jak: komunikowane przez markę wartości, język i ton komunikacji, szerokość oferty produktowej czy charakter narracji wizualnej.

Unique
brand U

Szeroko rozumiana wyróżnialność to obszar, którego diagnoza pozwala na zaproponowaniu dla marki rozwiązań, które podniosą jej impaktowość na rynku. Istotą naszej oceny jest nie tylko unikatowość identyfikacji wizualnej czy packaging designu, ale także oferowanych przez brand benefitów racjonalnych i emocjonalnych związanych z produktem czy usługą.

Thinking
brand T

Wysoka samoświadomość, zauważalna strategia rozwoju, systemowe podejście do kwestii brandingu to podstawowe cechy marki myślącej. Dlatego analizując markę w tym obszarze, zwracamy uwagę m.in. na jej pozycjonowanie, archetypy, dopasowanie oferty do potrzeb współczesnych konsumentów, konsekwencję i spójność działania.

Utilitarian
brand U

Marka użyteczna to marka sprawdzona i intuicyjna w obsłudze. Aby wykryć ewentualne luki w tym aspekcie, poddajemy brand testom funkcjonalnym. Obejmują one m.in.: ergonomię opakowań, architekturę informacji i nawigację, punkty krytyczne procesu usługowego czy rozplanowanie miejsca sprzedaży pod kątem doświadczeń konsumenckich.

Resonating
brand R

Rezonujący brand to brand „wpływowy”, o cechach lidera i trendsettera. To marka, która oddziałuje na swoje otoczenie. Przedmiotem naszego pogłębionego zainteresowania jest to, w jakim stopniu angażuje ona społeczności konsumenckie, czy ma realny wpływ na kształtowanie kategorii produktowych, czy wyznacza wizualne style dla branży etc.

Evolving
brand E

Określenie potencjału rozwojowego marki to ostatni element kompleksowej diagnozy FUTURE. Pozwala oznaczyć aktualną pozycję brandu wobec bliższej i dalszej konkurencji, a także odnieść się do takich zagadnień jak: dywersyfikacja portfolio, poszerzanie bazy konsumenckiej czy wprowadzanie nowych sposobów komunikacji z odbiorcą.

Obszary działalności

Branding korporacyjny

Wspieramy marki korporacyjne w ich biznesowym rozwoju.

więcej...

Wspieramy przedsiębiorstwa w ich rozwoju, kluczowych zmianach wizerunku i drodze do rynkowego sukcesu. Poprzez branding i design nadajemy znaczenie markom korporacyjnym, pomagamy określić i wyrazić ich tożsamość, misję i firmowe wartości. Robimy to w taki sposób, aby ich cele oraz przekaz były atrakcyjne i w pełni zrozumiałe dla pracowników, partnerów biznesowych i klientów.

×

Branding konsumencki

Tworzymy i zmieniamy marki dla ludzi i z myślą o ludziach.

więcej...

Poznanie różnorodnych potrzeb i sposobu podejmowania decyzji przez konsumentów jest dla nas priorytetem. Kompleksowo, ale i bez kompleksów, podchodzimy do każdej marki i oferowanych przez nią produktów czy usług. Odkrywamy potencjał brandu, aby w jego designie atrakcyjnie wyrazić to, co najbardziej istotne i wartościowe dla konsumenta.

×

Digital branding

Sprawiamy, że marki rozwijają się wraz z dynamicznie zmieniającym się światem.

więcej...

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom brandingowym ułatwiamy markom płynne dopasowanie się do dynamicznie zmieniającego się środowiska rynkowego i technologicznego. Wspieramy je strategicznie i kreatywnie w tworzeniu spójnego wizerunku oraz efektywnych form dotarcia ze swoimi wartościami i ofertą do współczesnych konsumentów.

×

Fotografia brandingowa

Przez profesjonalną fotografię wyrażamy charakter marki i jej produktów.

więcej...

Dbamy o profesjonalny i spójny wizerunek marki w każdym detalu. Własne studio fotograficzne pozwala nam przygotować dla brandu spersonalizowane, autorskie sesje, które najlepiej oddadzą jego charakter i korzyści z oferowanych konsumentom produktów lub usług. Wśród naszych partnerów znajdują się topowe marki FMCG, sieci restauracji czy znane wydawnictwa kulinarne.

×

Nasze kompetencje

 • Analiza rynku i trendów
 • Badania i insighty
 • Design thinking
 • Strategia marki
 • Koncept kreatywny
 • Architektura marki
 • Design opakowań
 • Identyfikacja wizualna
 • Branding miejsca
 • Digital branding
 • Naming
 • Copywriting
 • Prepress
 • Fotografia
 • POSM
 • Outdoor