Napis

Analiza rynku a rebranding marki

Analiza rynku - dlaczego jest ważna?

Analiza rynku przed rebrandingiem marki jest kluczowa, ponieważ pozwala na dokładne zdefiniowanie celów i strategii, a także na wybór odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji z klientami. Dzięki temu można skutecznie zmienić wizerunek marki i przyciągnąć nowych klientów, jednocześnie zwiększając lojalność i zaangażowanie dotychczasowych.

Telefon, kartki z kolorowymi wykresami i długopisy na drewnianym stole.
Unsplash

Jak przeprowadzić analizę rynku?

Przed przeprowadzeniem rebrandingu marki ważne jest przeprowadzenie dokładnej analizy rynku, aby lepiej zrozumieć otoczenie, w którym działa marka oraz jej dotychczasowy wizerunek i postrzeganie przez klientów. Kluczowe elementy, które warto wziąć pod uwagę obserwując dany rynek to:

Konkurencja – należy zbadać, jakie firmy konkurują z naszą marką, jakie są ich strategie i jakie mają wizerunki.

Grupa docelowa – warto poznać potrzeby, preferencje i oczekiwania naszych klientów, a także ich postrzeganie dotychczasowej marki

Kolorwe elementy brandingu w przedstawione w gazecie związanej z projektowaniem.
Unsplash

Nowy branding - co najpierw przeanalizować?

Trendy rynkowe – warto śledzić, jakie trendy panują w branży i jakie nowe rozwiązania i technologie zyskują na popularności.

Pozytywne i negatywne aspekty obecnej marki – warto dokładnie przeanalizować dotychczasowy wizerunek marki, aby zidentyfikować silne strony, ale również potencjalne problemy, z którymi należy się zmierzyć.

Cele biznesowe – należy określić cele, jakie chcemy osiągnąć poprzez rebranding i zastanowić się, jakie zmiany należy wprowadzić w wizerunku marki, aby je osiągnąć.

Strategia marketingowa – warto przemyśleć, jakie kanały marketingowe wykorzystać, aby dotrzeć do naszej grupy docelowej i przekazać im nowy wizerunek marki.

Budżet – warto dokładnie oszacować koszty związane z rebrandingiem marki, aby uniknąć nieprzewidzianych wydatków i zaplanować odpowiednie środki na realizację projektu.

Zielona strzałka w górę i czerwona strzałka w dół stojące w lesie.
Unsplash

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji jest ważnym elementem procesu rebrandingu marki, ponieważ pozwala na zrozumienie otoczenia, w którym działa marka oraz na znalezienie sposobów, jak wyróżnić się na tle konkurencji. Poniżej przedstawiam kroki, jakie warto podjąć podczas analizy konkurencji w procesie rebrandingu marki:

Wybór konkurentów do analizy – należy wybrać kilka (3-5) firm, które konkurują z naszą marką bezpośrednio lub pośrednio, i które cieszą się podobnym zainteresowaniem klientów.

Człowiek analizujący informacje na kartkach przylepionych do tablicych.
Unsplash

Konkurencja - na jakich polach porównywać brandy?

Analiza strategii marketingowych konkurentów – warto przeanalizować, jakie kanały marketingowe wykorzystują nasi konkurenci, jakie są ich oferty, jakie są ich ceny i jakie wartości oferują swoim klientom.

Analiza wizerunku konkurentów – należy dokładnie prześledzić, jakie są wartości i idee, które kształtują wizerunek konkurentów, jakie są ich słabe i mocne strony oraz jakie emocje i odczucia wywołują wśród klientów.

Analiza rynku – warto zwrócić uwagę na trendy rynkowe, które mogą wpłynąć na rebranding marki, a także na nowe technologie, które pojawiają się na rynku i mogą stać się inspiracją do wprowadzenia zmian w wizerunku marki.

Ludzie analizujący dane zapisane na tablicy kolorowymi markerami.
Unsplash

Budowanie świadomości marki - co uwzględnić?

Zdefiniowanie swojej unikalnej wartości – na podstawie analizy konkurencji należy znaleźć unikalną wartość, którą nasz brand może oferować klientom i która pozwoli na wyróżnienie się na tle konkurencji.

Analiza konkurencji w procesie rebrandingu marki pozwala na lepsze zrozumienie rynku, a także na znalezienie sposobów, jakie pozwalają na wyróżnienie się na tle konkurencji. Dzięki temu można skutecznie przyciągnąć nowych klientów oraz zwiększyć lojalność i zaangażowanie dotychczasowych klientów.

Czarna kartka z napisem
Unsplash

Employer branding

Podczas rebrandingu marki, nie można zapominać o employer branding, ponieważ to właśnie pracownicy są jednym z najważniejszych filarów każdej firmy. Przy rebrandingu marki zmienia się nie tylko jej nazwa, logo i wizerunek, ale również kultura organizacyjna i sposób pracy. Pracownicy muszą być zaangażowani w proces rebrandingu i zrozumieć, dlaczego firma dokonuje zmian, jakie korzyści z tego wynikają i jak wpłyną one na ich pracę.

Branding U Jędrusia - visual identification of the company: smartphones with a new brand
PND Futura

Budowanie dobrego wizerunku pracodawcy pomaga również w przyciąganiu nowych pracowników. W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku pracy jest duża, a pracownicy mają wiele możliwości wyboru pracy. Marka pracodawcy, która oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia i rozwój kariery, może przyciągnąć najlepszych talentów.

Warto również pamiętać, że pracownicy są jednymi z najważniejszych ambasadorów brandu. Zadowoleni pracownicy są bardziej skłonni do rekomendowania swojego pracodawcy i polecania jego produktów lub usług swoim znajomym i rodzinie. Dlatego też, dbanie o dobry wizerunek pracodawcy i zadowolenie pracowników jest kluczowe dla sukcesu firmy.

Napis
Unsplash

Analiza grupy docelowej

Analiza konkretnej grupy docelowej jest kluczowa w procesie rebrandingu marki, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb, oczekiwań i preferencji klientów, a także na znalezienie sposobów, jakie pozwalają na budowanie silniejszej relacji z klientami. Należy dokładnie określić grupę docelową, czyli grupę ludzi, do których będzie kierowany rebranding marki. Warto zbierać informacje na temat grupy docelowej, takie jak ich wiek, płeć, poziom wykształcenia, zainteresowania, preferencje zakupowe, itp. Można wykorzystać w tym celu różne narzędzia, takie jak ankiety, badania rynkowe, analizy danych demograficznych, itp.

Laptopy, ładowarki, kubki i długopisy pokazane w rzucie z góry na stół, przy którym pracują ludzie.
Unsplash

Definiowanie wartości marki

Wartości, jakie kształtują markę, powinny być zgodne z potrzebami i oczekiwaniami grupy docelowej. Dlatego ważne jest, aby na podstawie analizy grupy docelowej zdefiniować wartości, które będą najważniejsze dla naszych klientów i które będą nas wyróżniać na tle konkurencji.

Analiza grupy docelowej w procesie rebrandingu marki pozwala na lepsze zrozumienie klientów i ich potrzeb, a także na znalezienie sposobów, jakie pozwalają na budowanie silniejszej relacji z klientami. Dzięki temu można skutecznie przyciągnąć nowych klientów oraz zwiększyć lojalność i zaangażowanie dotychczasowych klientów.

Logo Spotify, Discorda, Figmy, Netfliska, Twittera, Tik-Toka i Instagrama na czarnym tle.
Unsplash

Analiza trendów rynkowych

Analiza trendów rynkowych jest bardzo ważna w procesie rebrandingu marki, ponieważ pozwala na zrozumienie aktualnych trendów, zachowań i preferencji klientów, a także na przewidywanie przyszłych kierunków rozwoju rynku. Poniżej przedstawiam kroki, jakie warto podjąć podczas analizy trendów rynkowych w procesie rebrandingu marki:

Badanie rynku – należy przeprowadzić badanie rynku, aby zebrać informacje na temat obecnych trendów rynkowych, zachowań i preferencji klientów, a także działań podejmowanych przez konkurencję.

Analiza trendów – na podstawie zebranych informacji należy dokładnie przeanalizować obecne trendy rynkowe i wybrać te, które są najważniejsze dla marki.

Księga kolorów pokazująca projekty w różnych wersjach kolorystycznych.
Unsplash

Zdefiniowanie kierunków rozwoju – na podstawie analizy trendów rynkowych warto zdefiniować kierunki rozwoju marki, które będą zgodne z obecnymi trendami rynkowymi, a jednocześnie pozwolą na wyróżnienie się na tle konkurencji.

Testowanie rebrandingu – przed wprowadzeniem rebrandingu warto przetestować go na grupie docelowej, aby upewnić się, że jest on zgodny z obecnymi trendami rynkowymi i że przyciągnie on uwagę klientów.

Analiza trendów rynkowych w procesie rebrandingu marki pozwala na lepsze zrozumienie obecnej sytuacji na rynku, a także na znalezienie sposobów, jakie pozwalają na wyróżnienie się na tle konkurencji. Dzięki temu można skutecznie dostosować swoją strategię marketingową do aktualnych trendów rynkowych oraz przewidzieć przyszłe kierunki rozwoju rynku.

Liniowy font pokazany w otwartej książce.
Unsplash

Ile trwa analiza rynku?

Czas trwania analizy rynku zależy od wielu czynników, takich jak zakres analizy, liczba dostępnych źródeł informacji, stopień skomplikowania rynku itp. W zależności od potrzeb i celów analizy, może ona trwać od kilku dni do kilku miesięcy.

Analiza rynku jest procesem, który wymaga czasu i dokładności, aby uzyskać pełen obraz rynku i jego tendencji. Przy wyborze metody i narzędzi analizy trzeba zwrócić uwagę na wiele czynników, takich jak dostępność danych, ich jakość, stopień aktualności i rzetelność źródeł informacji.

Ważne jest również, aby określić cel i zakres analizy, aby wiedzieć, jakie informacje są potrzebne i jakie metody należy zastosować. W końcu, czas trwania analizy zależy od tego, jakie wnioski chcemy wyciągnąć i jakie decyzje chcemy podjąć na jej podstawie.

MacBook, na który jest otwarty program do projektowania stron internetowych.
Unsplash

Słaba i mocne strony - na co zwrócić uwagę?

Analiza mocnych i słabych stron marki jest kluczowa w procesie rebrandingu, ponieważ pozwala na zidentyfikowanie tych elementów, które należy zachować oraz tych, które wymagają zmiany. Poniżej przedstawiam kroki, jakie warto podjąć podczas analizy mocnych i słabych stron marki w procesie rebrandingu:

Badanie opinii klientów – warto przeprowadzić badanie opinii klientów, aby zebrać informacje na temat tego, co lubią w marce, a także na temat elementów, które są dla nich mniej istotne lub wręcz nie do przyjęcia.

Analiza działań konkurencji – należy przeanalizować działania konkurencji, aby zidentyfikować ich mocne i słabe strony, a także poznać najlepsze praktyki w branży.

Analiza portfelowa – warto przeanalizować dane biznesowe, takie jak sprzedaż, przychody, zyski, aby zidentyfikować mocne i słabe strony marki.

Analiza wewnętrzna – warto przeprowadzić analizę wewnętrzną, aby zidentyfikować mocne i słabe strony procesów i działań wewnątrz firmy.

Wnioski – na podstawie zebranych informacji warto zidentyfikować mocne i słabe strony marki oraz określić, które elementy wymagają zmiany, a które należy zachować.

Karteczki przypięte do ściany korkowej.
Unsplash

Analiza SWOT - na czym polega?

Analiza SWOT pozwala na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron marki, co jest kluczowe w procesie rebrandingu. Dzięki temu można podjąć decyzje dotyczące zmian w identyfikacji wizualnej, ofercie produktowej czy strategii marketingowej, które pozwolą na wzmocnienie mocnych stron marki i poprawę słabych stron.

Analiza SWOT pozwala również na zidentyfikowanie szans i zagrożeń, które wpływają na funkcjonowanie marki na rynku. Dzięki temu można dostosować strategię rebrandingu do aktualnych trendów i potrzeb rynkowych oraz przeciwdziałać zagrożeniom dla marki.

Warto zaznaczyć, że analiza SWOT powinna być uzupełniona o inne metody analizy rynku, takie jak badanie konkurencji, badanie rynku czy analiza trendów rynkowych. Dzięki temu proces rebrandingu marki będzie bardziej kompleksowy i pozwoli na uzyskanie pełnej wiedzy na temat rynku i konkurencji.

Ludzie analizujący projekty zawieszone na białej ścianie.
Unsplash
Kuba Remiszewski
Obserwuj nas na:

Podobne artykuły

21 04 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Rebranding – czym jest i jak przeprowadzić zmianę wizerunku firmy?

11 04 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Strategia komunikacji marki

17 03 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Czym jest branding i jak zbudować skuteczną markę?