Rebranding marki JBB Bałdyga - katalog.
11 04 2023Autor: Kuba Remiszewski

Strategia komunikacji marki

Strategia marki to plan działań, który ma na celu przekazywanie spójnego i jednoznacznego przekazu o marce do swoich odbiorców. W ramach strategii komunikacji marki określa się m.in. jak marka będzie się komunikować z klientami.

Strategia komunikacji - o czym mowa?

Strategia komunikacji marki to plan działań, który ma na celu przekazywanie spójnego i jednoznacznego przekazu o marce do swoich odbiorców. W ramach strategii komunikacji marki określa się sposoby, w jakie marka będzie się komunikować z klientami, w jaki sposób będzie prezentować swoją ofertę, jakie kanały komunikacji będą wykorzystywane oraz jakie treści będą przekazywane.

Rebranding marki JBB Bałdyga - pracownicy.
PND Futura

Od czego warto zacząć?

Strategia marki jest ważnym elementem marketingu, ponieważ pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku marki oraz na przyciąganie i utrzymywanie klientów. Czynności, które trzeba wykonać przed opracowywaniem właściwej strategii to:

 • Określenie grupy docelowej – czyli zdefiniowanie swoich odbiorców, do których będzie skierowany przekaz marki.
 • Określenie celów komunikacyjnych – innymi słowy określenie celów, jakie ma osiągnąć komunikacja marki. Mogą to być między innymi zwiększenie świadomości marki, budowanie pozytywnego wizerunku, zwiększenie sprzedaży.
 • Wybór kanałów swojej komunikacji – czyli określenie, jakie media i kanały będą wykorzystywane do komunikacji z klientami. Mogą to być między innymi media społecznościowe, reklamy w internecie, telewizji, prasa, eventy itp.
 • Określenie sposobu prezentacji marki – czyli określenie sposobu, w jaki marka będzie prezentować swoją ofertę oraz wartości, jakie chce przekazywać.
 • Określenie tone of voice – czyli określenie, w jaki sposób marka będzie się komunikować z klientami, jakie będzie stosować styl ton komunikacji.
 • Planowanie działań – czyli określenie konkretnych działań, które zostaną podjęte w ramach strategii komunikacji marki oraz harmonogramu wedle którego można ją realizować.
Wykres przedstawiający strategiczny model działania agencji brandingowej PND Futura.
PND Futura

Dlaczego strategia komunikacji jest ważna?

Strategia komunikacji marki jest ważna z kilku powodów. Jakie są jej kluczowe korzyści?

 • Budowanie świadomości marki: Strategia komunikacji marki pozwala na budowanie świadomości marki wśród odbiorcy poprzez precyzyjne określenie sposobu, w jaki marka ma być postrzegana. Dzięki temu klienci łatwiej będą kojarzyć markę z konkretnymi wartościami i korzyściami.
 • Zwiększenie rozpoznawalności marki: Poprzez odpowiednią strategię komunikacji marki można zwiększyć rozpoznawalność marki. Konsekwentne stosowanie określonych elementów wizualnych i językowych, takich jak logo, kolory, hasła reklamowe, pozwala na stworzenie spójnego i łatwo rozpoznawalnego wizerunku marki.
 • Budowanie lojalności klientów: Klienci częściej zwracają uwagę na marki, które komunikują się z nimi w sposób spójny i dostosowany do ich potrzeb i preferencji. Dlatego właściwie skonstruowana strategia komunikacji marki może pomóc w budowaniu lojalności klientów i zwiększeniu częstotliwości zakupów.
 • Różnicowanie marki od konkurencji: Konkurencja na rynku jest coraz większa, dlatego ważne jest, aby marka wyróżniała się wśród innych. Poprzez odpowiednią strategię komunikacji marki można podkreślić unikalność i wartość oferowanych przez markę produktów lub usług.
 • Zwiększenie skuteczności działań marketingowych: Odpowiednia strategia komunikacji marki pozwala na skuteczniejsze planowanie i realizację, np. content marketingowych. Znając swoją grupę docelową i ich preferencje, można skuteczniej dotrzeć do klientów i przekonać ich do zakupu oferowanych przez markę produktów lub usług.
U Jędrusia nowy branding - pierogi, ikona talerza i zegar, fotografia potraw na talerzach
PND Futura

Analiza

Analiza trendów i kategorii to proces badania rynku, który jest często wykorzystywany przed opracowaniem strategii komunikacji marki. Polega on na rzetelnej analizie trendów i kategorii w branży, w której działa marka oraz na badaniu preferencji i zachowań konsumentów.

Analiza trendów pozwala na zidentyfikowanie kierunków rozwoju branży oraz na określenie, jakie innowacje i trendy mogą mieć wpływ na działalność marki. Dzięki temu marka może dostosować swoją strategię do zmieniających się warunków rynkowych i wyprzedzić konkurencję.

Analiza kategorii natomiast pozwala na dokładniejsze zrozumienie rynku i na wyznaczenie pozycji marki na tle innych produktów i usług. W ramach tej analizy badane są m.in. preferencje konsumentów, trendy zakupowe oraz konkurencja w danej kategorii. Dzięki tym informacjom marka może lepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań konsumentów oraz wypracować unikalną pozycję.

Nowy packaging design Terravita - brand assets i opis poszczególnych elementów designu.
PND Futura

Dlaczego nie ma strategii bez analizy trendów?

Analiza trendów jest kluczowa, ponieważ pozwala na zidentyfikowanie zmian w zachowaniach i preferencjach konsumentów, a także na zrozumienie, jakie innowacje i trendy mogą mieć wpływ na dany rynek. Oto kilka powodów, dla których analiza trendów jest ważna:

 • Pozwala na wyprzedzenie konkurencji: Dzięki analizie trendów marka może zidentyfikować kierunki rozwoju branży i dostosować swoją strategię do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki temu może wyprzedzić konkurencję i pozyskać nowych klientów.
 • Umożliwia wprowadzanie innowacji: Analiza trendów pozwala na zidentyfikowanie innowacji i nowych rozwiązań, które mogą przynieść korzyści dla klientów i poprawić pozycję marki.
 • Pomaga w planowaniu budżetu: Analiza trendów pozwala na oszacowanie kosztów związanych z wprowadzeniem nowych produktów i usług oraz na wybór najbardziej efektywnych kanałów promocji.
 • Umożliwia dopasowanie oferty do potrzeb klientów: Analiza trendów pozwala na zrozumienie preferencji i potrzeb klientów, co umożliwia dostosowanie oferty do ich oczekiwań.
 • Pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów: Dzięki analizie trendów marka może skuteczniej wykorzystać swoje zasoby, takie jak czas, pieniądze i personel, co przekłada się na poprawę wyników finansowych i osiągnięcie celów biznesowych.

Podsumowując, analiza trendów jest kluczowa, ponieważ pozwala na zidentyfikowanie zmian na rynku i dostosowanie strategii marki do nowych warunków. Dzięki temu marka chcąc osiągnąć sukces, może utrzymać swoją pozycję.

Zielone, czarne i białe puszki ze zdobnymi elementami na czarnym tle.
https://www.packagingoftheworld.com/2019/02/hidbush.html
Ciemne opakowanie z czerwonymi akcentami stylizowane na popkulturowego wampira na czarnym tle.
https://www.packagingoftheworld.com/2018/06/wlad-waxulas-grooming-co.html
packaging design Fit&Easy - zestawienie wszystkich sałat: Family, Active, Weekend, Party, Bio, Beauty, Immuno
PND Futura

Jakie są źródła wiedzy o rynku i kategorii, które przydadzą się do projektowania strategii marki?

Dobre pytanie! Istnieje wiele źródeł wiedzy o rynku i kategorii, które mogą przydać się przy projektowaniu strategii marki. Oto kilka przykładów:

 1. Raporty branżowe: Raporty branżowe to źródła wiedzy, które zawierają dane na temat trendów i zmian w danej branży. Zwykle są one tworzone przez specjalistów i analityków i stanowią wartościowe źródło informacji na temat rynku.
 2. Badania marketingowe: Badania marketingowe to metoda zbierania informacji o rynku, preferencjach i zachowaniach konsumentów. Mogą obejmować wiele form, takich jak ankiety, wywiady z klientami, focus groupy, obserwacje zachowań konsumentów itp.
 3. Analiza konkurencji: Analiza otoczenia konkurencyjnego polega na badaniu działań innych firm działających na rynku. Można w ten sposób zdobyć informacje na temat ich strategii, oferty produktowej, działań marketingowych, itp. i wykorzystać je do projektowania własnej strategii.
 4. Media społecznościowe: Media społecznościowe to źródło wiedzy, które pozwala na monitorowanie rozmów o marce i na śledzenie działań konkurencji. Można w ten sposób zdobyć informacje na temat preferencji i potrzeb konsumentów oraz na temat tego, co działa w dziedzinie marketingu.
 5. Analityka internetowa: Analityka internetowa pozwala na śledzenie ruchu na stronie internetowej marki, na badanie zachowań klientów i na analizę skuteczności działań z zakresu marketingu. Dzięki temu można na bieżąco modyfikować strategię i dostosowywać ją do potrzeb klientów.

Podsumowując, projektowanie strategii komunikacji brandu wymaga wiedzy na temat rynku i kategorii, w której działa marka. Źródła wiedzy, takie jak raporty branżowe, badania marketingowe, analiza konkurencji, media społecznościowe i analityka internetowa, pozwalają na pozyskanie cennych informacji i na dostosowanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych.

Rebranding marki JBB Bałdyga - materiały drukowane.
PND Futura

Mapa percepcji marki

Mapa percepcji brandu to narzędzie, które pomaga zrozumieć, jak klienci postrzegają markę w porównaniu do konkurencji. Mapa ta przedstawia wizualnie relacje pomiędzy różnymi markami na podstawie tego, jak klienci postrzegają różne cechy i atrybuty brandu.

Aby stworzyć mapę percepcji marki, należy przeprowadzić badanie ankietowe lub wywiady z grupą docelową klientów, którzy korzystają z różnych marek na rynku. Badanie powinno skupiać się na pytaniach dotyczących wrażeń, jakie klienci mają na temat różnych cech marek oraz ich preferencji zakupowych.

Następnie, na podstawie zebranych wyników, można stworzyć graficzną reprezentację mapy percepcji marki. Mapa ta przedstawia różne marki na osiach x i y, gdzie każda oś reprezentuje różne atrybuty lub cechy brandu. Na przykład, jedna oś może reprezentować cenę, a druga jakość produktu lub usługi.

Klienci oceniają różne brandy na podstawie tych atrybutów i cech, a ich postrzeganie tych marek jest reprezentowane przez położenie marki na mapie percepcji. W ten sposób, marki, które są postrzegane jako droższe i oferujące wyższą jakość produktów, będą znajdować się na górze mapy, a brandy, które są postrzegane jako tańsze i oferujące niższą jakość, będą znajdować się na dole mapy.

Mapa percepcji marki jest cennym narzędziem, które pozwala firmie zrozumieć, jak klienci postrzegają jej markę w porównaniu do konkurencji. Na tej podstawie firma może opracować strategię marketingową, która pozwoli jej na poprawienie postrzegania marki wśród klientów i zwiększenie swojego udziału w rynku.

The world of the Muller Riso brand.
PND Futura

Bez skutecznej strategii komunikacji nie osiągniesz celów biznesowych

Strategia komunikacji marki może wspierać budowanie długotrwałych relacji z klientami. Poprzez spójne, uczciwe i wiarygodne przekazywanie informacji, wartości i korzyści marki, marka może budować zaufanie klientów oraz lojalność wobec marki. Długoletni i lojalni klienci mogą przyczynić się do stabilności biznesowej marki.

Strategia komunikacji – jak ją przygotować?

Przygotowanie strategii komunikacji marki jest złożonym procesem, który wymaga uwzględnienia wielu czynników. Podstawowym krokiem jest zdefiniowanie celów komunikacji marki. Cele mogą być różnorodne, takie jak zwiększenie świadomości marki, budowanie pozytywnego wizerunku, promowanie nowych produktów lub usług, zwiększanie zaangażowania klientów itp. Ważne jest, aby cele były konkretnie sformułowane, mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowo ograniczone (tzw. SMART).

The world of Mr. Pomidor's packaging brand Denmark of the world.
PND Futura

Persona marki (to nie analiza grupy docelowej)

Narzędzie persony to metoda tworzenia fikcyjnych, ale realistycznych profili klientów, które pomagają lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania potencjalnych odbiorców produktów lub usług firmy. Persona to fikcyjna postać, którą tworzy się na podstawie analizy danych demograficznych, psychograficznych, zachowań zakupowych i preferencji odbiorcy.

Warto korzystać z narzędzia persony, ponieważ pozwala ono na lepsze zrozumienie klientów, ich potrzeb i preferencji. Dzięki temu firma może skuteczniej dostosować swoje produkty lub usługi do potrzeb rynku i zwiększyć swoją konkurencyjność. Narzędzie persony pozwala również na skuteczniejsze planowanie działań marketingowych i komunikacyjnych, ponieważ pozwala lepiej poznać odbiorców i dostosować przekaz do ich potrzeb.

Korzystanie z narzędzia persony wymaga jednak odpowiedniego podejścia i solidnej analizy danych. Persona powinna być tworzona na podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych oraz powinna być uzupełniana i modyfikowana na bieżąco, aby uwzględniać zmieniające się potrzeby i preferencje rynku.

The friendly world of the Bondex Smart Ceramic brand
PND Futura

Cele komunikacyjne i KPI wpisane w strategię komunikacji marki

Cele komunikacyjne oraz KPI (Key Performance Indicators) pozwalają na mierzenie efektywności działań komunikacyjnych. Oto kilka przykładowych celów komunikacyjnych i odpowiadających im KPI, które można wpisać w strategię komunikacji marki:

Zwiększenie świadomości marki: Cel ten może być mierzony za pomocą KPI takich jak:

 • Liczba nowych odwiedzających na stronie internetowej marki
 • Liczba odsłon i udostępnień treści w social mediach
 • Liczba wyświetleń reklam w kampaniach online
 • Liczba publikacji prasowych lub artykułów sponsorowanych na temat marki w mediach zewnętrznych

Budowanie pozytywnego wizerunku marki: Cel ten może być mierzony za pomocą KPI takich jak:

 • Liczba pozytywnych wzmianek o marce w mediach społecznościowych
 • Liczba pozytywnych recenzji lub opinii na temat marki w internecie
 • Wyniki badań opinii publicznej, które mierzą postrzeganie marki przez społeczność
 • Liczba nagród lub wyróżnień otrzymanych przez markę w ramach branżowych konkursów

Generowanie sprzedaży i wzrostu przychodów: Cel ten może być mierzony za pomocą KPI takich jak:

 • Wzrost sprzedaży w określonym okresie czasu, np. miesiąc, kwartał, rok
 • Wzrost liczby nowych klientów lub zwiększenie wskaźnika retencji klientów
 • Wzrost przelicznika konwersji na stronie internetowej, czyli liczby użytkowników, którzy wykonali zamówienie w stosunku do liczby odwiedzających stronę
 • Wzrost wartości koszyka zakupowego, czyli średniej wartości zamówienia na klienta

Zwiększenie zaangażowania klientów: Cel ten może być mierzony za pomocą KPI takich jak:

 • Liczba interakcji użytkowników z treściami marki na mediach społecznościowych, takich jak polubienia, komentarze, udostępnienia
 • Liczba subskrybentów newslettera lub obserwujących markę na mediach społecznościowych
 • Czas spędzony na stronie internetowej marki przez użytkowników
 • Liczba uczestników w akcjach marketingowych lub konkursach organizowanych przez markę

Warto dobrać cele komunikacyjne i KPI w sposób zgodny z ogólnymi celami biznesowymi marki oraz jej strategią marketingową, aby możliwie najlepiej odzwierciedlić zamierzenia marki i jej długoterminowe cele wizerunkowe.

Gadżety firmowe. Koszulka, torba, papier firmowy, samochody, wizytówki.
PND Futura

Spójność na poziomie wizualnym

Spójność na poziomie strony wizualnej jest kluczowym elementem codziennej komunikacji marki. Obejmuje ona konsekwentne i spójne stosowanie elementów wizualnych marki we wszystkich kanałach komunikacyjnych, takich jak logo, kolorystyka, typografia, grafiki, zdjęcia czy styl wizualny.

Spójność na poziomie wizualnym pozwala na budowanie spójnego wizerunku marki. Wykorzystanie odpowiednich elementów wizualnych, które odzwierciedlają wartości, misję i cechy charakterystyczne marki, pozwala na kreowanie pozytywnego wizerunku marki w oczach klientów.

Kuba Remiszewski
Obserwuj nas na:

Podobne artykuły

05 05 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Analiza rynku a rebranding marki

Analiza rynku w branży brandingowej to proces badania rynku i jego tendencji, w celu uzyskania wiedzy na temat konkurencji, grupy docelowej i trendów rynkowych. Jest to kluczowy element procesu rebrandingu marki i pomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących wizerunku i pozycjonowania marki.
21 04 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Rebranding – czym jest i jak przeprowadzić zmianę wizerunku firmy?

Rebranding to strategia marketingowa, w której dla już istniejącej marki projektuje się elementy identyfikacji wizualnej w celu stworzenia nowej, odrębnej tożsamości w postrzeganiu konsumentów, inwestorów, konkurentów i innych interesariuszy. Często wiąże się to z radykalnymi zmianami w designie, namingu lub strategii reklamowej marki. Takie zmiany zwykle mają na celu zmianę pozycjonowania brandu.
17 03 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Czym jest branding i jak zbudować skuteczną markę?

Branding to proces skupiający się na kreowaniu i zarządzaniu wartością marki poprzez budowanie jej unikalnej i trwałej tożsamości, która pozwala na wyróżnienie się na tle konkurencji i budowanie trwałych relacji z konsumentami.