packaging design Fit&Easy - Lettuce Beauty

Rebranding – czym jest i jak przeprowadzić zmianę wizerunku firmy?

Rebranding to strategia marketingowa, w której dla już istniejącej marki projektuje się elementy identyfikacji wizualnej w celu stworzenia nowej, odrębnej tożsamości w postrzeganiu konsumentów, inwestorów, konkurentów i innych interesariuszy. Często wiąże się to z radykalnymi zmianami w designie, namingu lub strategii reklamowej marki. Takie zmiany zwykle mają na celu zmianę pozycjonowania brandu.

Co to jest rebranding?

Rebranding to proces zmiany nazwy, logo, wizerunku lub strategii marketingowej produktu, usługi, a nawet całej firmy. Cel rebrandingu to zazwyczaj zwiększenie rozpoznawalności marki, modyfikacja wizerunku, dostosowanie do zmieniających się trendów rynkowych lub wyjście z negatywnego okresu dla firmy. Rebranding może obejmować zmiany wizualne, takie jak nowe logo, ale również zmiany w sposobie komunikowania się firmy z klientami, zmiany w strategii marketingowej czy przedefiniowanie misji i wartości firmy.

Rebranding Piast - przed i po.
PND Futura

Rebranding marki – strategie

Istnieje wiele strategii rebrandingu marki, z których najczęściej stosowane to:

Zmiana wizerunku – rebranding polegający na zmianie logo, kolorystyki i ogólnego stylu wizualnego marki. Celem jest zazwyczaj wyróżnienie się na tle konkurencji i przyciągnięcie nowych klientów.

Repozycjonowanie – strategia polegająca na zmianie sposobu, w jaki marka jest postrzegana przez klientów. Może to obejmować zmianę grupy docelowej, oferowanych produktów lub sposobu komunikacji marki z klientami.

Zmiana nazwy – rebranding, w którym marka zmienia swoją nazwę. Celem może być uniknięcie negatywnego skojarzenia lub dopasowanie się do zmieniających się trendów rynkowych.

Fuzja – strategia rebrandingu, która polega na połączeniu dwóch lub więcej marek w jedną. Celem jest zazwyczaj wzmocnienie pozycji na rynku i zwiększenie siły nabywczej.

Odświeżenie – rebranding, który polega na subtelnych zmianach wizerunku lub strategii, mających na celu odświeżenie marki i zwiększenie jej atrakcyjności dla klientów.

Skalowanie – strategia polegająca na ekspansji marki na nowe rynki lub w nowych kanałach dystrybucji. Może to obejmować wprowadzenie nowych produktów lub usług lub zmianę sposobu, w jaki marka działa na rynku.

Pasta packaging redesign - before and after.
PND Futura

Jakie działania można podjąć w ramach skutecznego rebrandingu marki?

Skuteczny rebranding marki wymaga odpowiedniego planowania i przemyślanej strategii. Poniżej przedstawiam kilka działań, które można podjąć w ramach rebrandingu:

Badanie rynku i klientów – aby określić, jakie zmiany należy wprowadzić, warto przeprowadzić badanie rynku i klientów, żeby zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania.

Przedefiniowanie misji i wartości marki – rebranding może być dobrym momentem, kiedy możemy przedefiniować misję i wartości marki, aby lepiej odzwierciedlały jej cel i wizję.

Zmiana logo i wizerunku – zmiana logo i wizerunku brandu może odświeżyć jego wygląd i pomóc w przyciągnięciu nowych klientów. Ważne, aby nowy wizerunek marki był spójny z nową strategią marki.

Kampania reklamowa – po wprowadzeniu zmian wizerunkowych, warto zainwestować w kampanię reklamową, która pomoże poinformować klientów o nowej marce i wzmocni jej pozycję na rynku.

Aktualizacja stron internetowych i profili w mediach społecznościowych – po zmianach wizerunkowych, warto zaktualizować stronę internetową i profile w social mediach, aby spójnie odzwierciedlały nowy wizerunek marki.

Wprowadzenie nowych produktów lub usług – rebranding może być dobrym momentem, aby wprowadzić nowe produkty lub usługi, które lepiej odzwierciedlają misję i wartości marki.

Szkolenia pracowników – ważne, aby pracownicy byli świadomi zmian w markę i byli w stanie skutecznie komunikować je klientom.

Monitorowanie efektów – po wprowadzeniu zmian, warto monitorować ich efekty, aby ocenić, czy rebranding przynosi oczekiwane rezultaty.

Stary i obecny znak marki Lajkonik na żółtych tłach. Lajkonik na koniu, kłosy zbóż.
PND Futura

Repozycjonowanie marki i rebranding – różnice

Repozyjonowanie marki może dotyczyć jedynie pewnych aspektów działalności, takich jak zmiana sposobu komunikacji z klientami lub zmiana strategii marketingowej. Rebranding z kolei wiąże się z bardziej radykalnymi zmianami, które obejmują szeroką gamę elementów związanych z wizerunkiem marki.

Repozycjonowanie marki to proces zmiany postrzegania marki przez klientów, aby lepiej odpowiadała na ich potrzeby i oczekiwania. Celem repozycjonowania marki jest zwiększenie atrakcyjności marki i poprawienie wyników biznesowych poprzez zmianę wizerunku marki w świadomości konsumentów.

Proces repozycjonowania marki może obejmować różne działania, w tym zmianę sposobu komunikacji z klientami, dostosowanie produktów i usług do potrzeb rynku, zmianę strategii marketingowej lub ulepszanie jakości produktów i usług. Repozycjonowanie marki może dotyczyć różnych aspektów marki, takich jak nazwa, logo, opakowanie, sposób dystrybucji lub cena.

Repozycjonowanie marki wymaga przeprowadzenia dokładnej analizy sytuacji na rynku, potrzeb klientów i postrzegania marki przez konsumentów. Warto pamiętać, że repozycjonowanie marki to proces długofalowy i wymagający, dlatego decyzję o jego wprowadzeniu należy podejmować ostrożnie i po dokładnej analizie sytuacji na rynku i potrzeb klientów.

Mapa pozycjonowania, na której znajdują się loga polskich producentów keczupów.
PND Futura

Zmiany graficzne podczas rebrandingu marki

Rebranding marki może obejmować szereg zmian graficznych, które są często bardzo widoczne dla klientów i mogą znacznie wpłynąć na wizerunek marki. Niektóre z najczęstszych zmian elementów graficznych, jakie można wprowadzić w trakcie rebrandingu, to:

Zmiana znaku – proces rebrandingu marki przeważnie wiąże się ze zmianą logo. Nowy logotyp może być bardziej nowoczesny, bardziej dopasowany do zmieniających się trendów lub bardziej odpowiedni do zmienionych wartości i celów marki.

Zmiana kolorystyki i typografii – W ramach rebrandingu można wprowadzić zmiany w palecie kolorów, wybierając nowe. Można również wprowadzić zmiany w fontach, aby lepiej komunikowały nową tożsamość marki.

Zmiana grafik i ilustracji – ilustracje i grafiki są często wykorzystywane do promocji marki, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Można wprowadzić zmiany w stylu ilustracji i grafik, aby bardziej odzwierciedlały nowy wizerunek firmy.

Zmiana opakowań produktów – w przypadku marek, które oferują produkty, rebranding marki może obejmować zmiany w projektowaniu opakowań i etykiet produktów. Nowe opakowania mogą być bardziej minimalistyczne, bardziej nowoczesne lub lepiej odzwierciedlać wartości i cele marki.

Zmiana strony internetowej – strona internetowa jest często jednym z najważniejszych narzędzi promocji marki. W ramach rebrandingu można wprowadzić zmiany w projektowaniu strony internetowej, np. zmieniając kolorystykę, układ i styl.

Wszystkie te modyfikacje graficzne powinny być spójne z nową strategią i wartościami firmy aby skutecznie przekazywały jej cel.

Komputronik full scope of work on the new brand - icons, graphics, colors, materials for social media and on the website
PND Futura

Kiedy warto zdecydować się na rebranding?

Decyzja o rebrandingu powinna być podjęta po dokładnej analizie sytuacji i potrzeb rynku. Poniżej przedstawiam kilka sytuacji, w których warto rozważyć rebranding:

Negatywny wizerunek – jeśli brand kojarzy się z czymś negatywnym lub kontrowersyjnym, rebranding może pomóc w odbudowaniu reputacji i pozytywnym przestawieniu się w oczach klientów.

Zmiana strategii biznesowej – jeśli marka zmienia swoją strategię biznesową lub wprowadza nowe produkty lub usługi, rebranding może pomóc w lepszym odzwierciedleniu nowych wartości i celów.

Nieaktualny wizerunek – jeśli marka ma nieaktualny wizerunek, rebranding może pomóc w jego odświeżeniu i przyciągnięciu nowych klientów.

Zmiana grupy docelowej – jeśli marka chce skupić się na innej grupie klientów niż dotychczas, rebranding może pomóc w lepszym dopasowaniu oferty do potrzeb zupełnie nowego grona konsumentów.

Rozbudowa lub redukcja oferty – jeśli brand planuje rozszerzyć lub zredukować ofertę, rebranding może pomóc w lepszym odzwierciedleniu wdrożenia produktów lub usług.

Połączenie z inną firmą lub zmiana właściciela – jeśli marka zostanie połączona z inną firmą lub zmienia właściciela, rebranding może pomóc w zaprezentowaniu nowej tożsamości marki i zintegrowaniu dwóch podmiotów w jeden.

Należy pamiętać, że rebranding to proces skomplikowany i wymagający czasu i zasobów. Decyzję o rebrandingu należy więc podejmować po dokładnej analizie sytuacji na rynku i potrzeb klientów oraz po konsultacjach z profesjonalistami zajmującymi się brandingiem i marketingiem.

Porównanie wyglądu trzech opakowań sprzed i po rebrandingu marki.
PND Futura

Proces rebrandingu marki

Proces może się nieco różnić w zależności od konkretnego przypadku, natomiast podstawowy szkielet działań agencji brandingowych wygląda następująco:

Diagnoza i analiza – pierwszym etapem jest zrozumienie aktualnego stanu marki i określenie, co jest źródłem jej problemów. Na tym etapie agencja analizuje konkurencję, badania rynku, zachowania klientów i wewnętrzne procesy marki.

Strategia rebrandingu – na podstawie diagnozy agencja tworzy strategię rebrandingu, która określa cele, wartości i pożądane postrzeganie marki, a także sposób, w jaki powinna być postrzegana przez klientów.

Kreacja – na tym etapie agencja przystępuje do stworzenia nowego wizerunku marki, który będzie odpowiadał nowej strategii marki. Obejmuje to projektowanie nowego znaku, dobieranie kolorów, czcionek, grafik, a także projektowanie materiałów marketingowych, takich jak strona internetowa, wizytówki, plakaty, itp.

Implementacja – to etap, w którym wprowadza się nowy wizerunek marki do jej działalności. Obejmuje to zmiany na stronie internetowej, opakowaniach produktów, materiałach reklamowych i innych elementach, które dotykają klientów. Agencja odpowiada za to, aby proces przebiegał sprawnie i zgodnie z założoną strategią.

Komunikacja – na tym etapie agencja przygotowuje plan komunikacji, który określa, jakie kanały komunikacji należy wykorzystać, aby wprowadzić klientów w nowy wizerunek marki i przekazać im zmiany, jakie zostały wprowadzone.

Monitorowanie i analiza – po zakończeniu procesu rebrandingu agencja przeprowadza analizę wyników i monitoruje, jak zmiany wpłynęły na markę i jej działalność. Wartościowe wnioski z tej analizy mogą pomóc w dalszej poprawie wizerunku marki.

Filtron redesign - comparison of packaging design before and after.
PND Futura

Rebranding marki: przykłady głośnych zmian wizerunku

Istnieje wiele przykładów udanego rebrandingu, a ostateczna ocena zależy od wielu czynników, takich jak kontekst, cele, publiczność i skala zmian wprowadzonych w markę. Poniżej przedstawiam kilka przykładów udanych rebrandingów:

Apple – Apple przeprowadziło wiele rebrandingów w ciągu swojej historii, ale jeden z najbardziej znanych i udanych był rebranding z 1997 roku, gdy Steve Jobs wrócił do firmy. Zmiana polegała na zmniejszeniu liczby produktów, uproszczeniu logo i skupieniu się na jakości i innowacyjności.

Airbnb – Airbnb przeprowadziło rebranding firmy w 2014 roku, zmieniając swoje logo i wizualny styl. Nowy wizerunek marki miał odzwierciedlać ideę podróży, przygody i związki międzyludzkie.

T-Mobile – W 2011 roku T-Mobile zmieniło swoją nazwę z „Era” na „T-Mobile”. Przeprowadzony rebranding był związany ze zmianami w strategii i ofercie, a także z harmonizacją marki z globalnymi standardami Grupy Deutsche Telekom, do której należy polski operator.

Kuba Remiszewski
Obserwuj nas na:

Podobne artykuły

05 05 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Analiza rynku a rebranding marki

Analiza rynku w branży brandingowej to proces badania rynku i jego tendencji, w celu uzyskania wiedzy na temat konkurencji, grupy docelowej i trendów rynkowych. Jest to kluczowy element procesu rebrandingu marki i pomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących wizerunku i pozycjonowania marki.
11 04 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Strategia komunikacji marki

Strategia marki to plan działań, który ma na celu przekazywanie spójnego i jednoznacznego przekazu o marce do swoich odbiorców. W ramach strategii komunikacji marki określa się m.in. jak marka będzie się komunikować z klientami.
17 03 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Czym jest branding i jak zbudować skuteczną markę?

Branding to proces skupiający się na kreowaniu i zarządzaniu wartością marki poprzez budowanie jej unikalnej i trwałej tożsamości, która pozwala na wyróżnienie się na tle konkurencji i budowanie trwałych relacji z konsumentami.