Komputronik full scope of work on the new brand - icons, graphics, colors, materials for social media and on the website
17 03 2023Autor: Kuba Remiszewski

Czym jest branding i jak zbudować skuteczną markę?

Branding to proces skupiający się na kreowaniu i zarządzaniu wartością marki poprzez budowanie jej unikalnej i trwałej tożsamości, która pozwala na wyróżnienie się na tle konkurencji i budowanie trwałych relacji z konsumentami.

Czym jest branding i dlaczego jest tak istotny?

Branding to najogólniej ujmując strategia marketingowa, której celem jest tworzenie silnej i jednoznacznej identyfikacji wizualnej oraz emocjonalnej marki. W skład procesu projektowania brandingu wchodzą działania związane z dbaniem o wizerunek marki poprzez konsekwentne stosowanie określonych elementów, takich jak logo, slogan, kolorystyka czy styl komunikacji. Celem jest stworzenie wyjątkowego, jednoznacznego i rozpoznawalnego obrazu, który pozwoli na budowanie trwałej relacji z konsumentami. Branding jest niezbędny dla każdej organizacji, ponieważ pozwala na wyróżnienie się na rynku, zbudowanie lojalności i zaufania do marki, a także na budowanie wartości dodanej dla klienta. Efektywna strategia brandingowa wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie marketingu, psychologii konsumenta oraz designu.

PND Futura

Korzyści dobrego brandingu. Co możesz zyskać dzięki silnej marce?

Branding jest coraz ważniejszy we współczesnych realiach marketingu, ponieważ w dzisiejszym otoczeniu rynkowym konsumenci mają dostęp do ogromnej liczby produktów i usług, co powoduje silną konkurencję i zwiększenie poziomu trudności w pozyskiwaniu i utrzymywaniu lojalności klientów. W takim środowisku marka staje się jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze produktu lub usługi przez konsumenta.

Dlatego też, silna i rozpoznawalna marka stanowi ogromną wartość dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala mu na wyróżnienie się na tle konkurencji, budowanie lojalności i zaufania wśród konsumentów, a także zwiększenie wartości rynkowej marki.

Ponadto, w dobie szybko rozwijających się technologii i zmieniającego się otoczenia rynkowego, branding pozwala przedsiębiorstwom na dostosowywanie swojej marki do zmieniających się potrzeb i oczekiwań konsumentów, co jest niezwykle ważne w dłuższej perspektywie czasowej.

Wniosek jest jeden – branding jest kluczowym elementem w sukcesie przedsiębiorstwa we współczesnych realiach marketingu, ponieważ pozwala na budowanie i utrzymywanie wartości marki, a tym samym przewagi konkurencyjnej w dłuższej perspektywie czasowej.

Rebranding marki JBB Bałdyga - siedziba firmy i samochody. Rebranding marki JBB Bałdyga - fabryka.
PND Futura - rebranding JBB

Cel brandingu – po co budować świadomość marki?

Celem dbania o branding i budowania świadomości marki jest stworzenie silnej, pozytywnej i rozpoznawalnej tożsamości marki, która wyróżnia ją spośród konkurencji i przyciąga lojalnych klientów.

Silna świadomość marki pozwala zwiększyć lojalność klientów i przyciągnąć nowych, co może przekładać się na większe zyski i sukces firmy. Ponadto, dobrze zbudowana i rozpoznawalna marka może zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku i przyciągać nowych inwestorów i partnerów biznesowych.

Wykres przedstawiający strategiczny model działania agencji brandingowej PND Futura.
PND Futura

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa to plan działania mający na celu osiągnięcie celów marketingowych firmy lub organizacji. Jest to plan, który określa, jak firma zamierza pozyskać i utrzymać klientów, jakie produkty lub usługi będzie oferować, jakie ceny ustali, jakie kanały dystrybucji wykorzysta i jakie sposoby promocji zastosuje.

Strategia marketingowa jest niezbędna dla każdej firmy, ponieważ pomaga określić, jakie cele chce osiągnąć, jakie rynki chce penetrować oraz jakie są jej mocne i słabe strony. Dzięki strategii marketingowej firma jest w stanie skutecznie konkurować na rynku, zdobywać nowych klientów i zwiększać swoją sprzedaż.

packaging design Fit&Easy - new logo and visual identity - fonts and colors
PND Futura - rebranding Fit&Easy

Konkurencja - analiza sytuacji wyjściowej

Analiza konkurencji to pierwszy i kluczowy element procesu rebrandingu marki, który polega na zebraniu i analizie informacji o konkurentach i ich strategiach marketingowych.

Podczas analizy konkurencji, eksperci dokładnie analizują rynki, na których działa marka oraz przeprowadzają badania konkurencji, aby zebrać informacje na temat:

 • Mocnych i słabych stron konkurentów – ta informacja pozwala na określenie unikalnych cech marki i strategii, które pozwolą na wyróżnienie się na rynku.
 • Ceny i poziom jakości oferowanych przez konkurentów produktów lub usług – to informacja, która pozwala na określenie oczekiwań konsumentów i ustalenie ceny produktów lub usług, która będzie konkurencyjna na rynku.
 • Kanały dystrybucji wykorzystywane przez konkurentów – ta informacja pozwala na określenie najlepszych kanałów dystrybucji, aby dotrzeć do grupy docelowej.
 • Strategia marki konkurentów – ta informacja pozwala na zaprojektowanie unikalnych i skutecznych strategii marketingowych, które pozwolą na wyróżnienie się na rynku.

Analiza konkurencji pozwala na zebranie wiedzy na temat ryzyka i korzyści związanych z daną strategią, co pozwala na podjęcie najlepszych decyzji w procesie rebrandingu marki. W rezultacie marka może wyróżnić się na rynku, przyciągnąć uwagę konsumentów i osiągnąć lepsze wyniki finansowe.

Stary i obecny znak marki Lajkonik na żółtych tłach. Lajkonik na koniu, kłosy zbóż.
PND Futura - rebranding marki Lajkonik

Proces projektowy - jak wygląda w praktyce?

Proces projektowania brandingu powinien rozpoczynać się od dokładnego zdefiniowania celów i strategii marki. Warto przeprowadzić analizę rynku i konkurencji, aby określić unikalne cechy i wartości, jakimi chce się wyróżniać marka. Następnym krokiem jest identyfikacja grupy docelowej i zrozumienie jej potrzeb, oczekiwań i preferencji.

Po zdefiniowaniu celów i strategii następuje proces tworzenia elementów identyfikacji wizualnej, takich jak logo, slogan, kolorystyka i styl komunikacji. W tym etapie ważne jest, aby te elementy odzwierciedlały wartości i cele marki oraz były spójne z oczekiwaniami i preferencjami grupy docelowej.

Kolejnym krokiem jest stworzenie i wdrożenie komunikacji marki, w tym strategii marketingowej i komunikacji w mediach społecznościowych. Warto zadbać o spójność wszystkich działań marketingowych i komunikacji, aby budować jednoznaczną i konsekwentną identyfikację wizualną i emocjonalną marki.

Branding korporacyjny

Dotyczy kreowania wizerunku i reputacji całej firmy. Zwykle skupia się na wartościach i misji firmy, a także na sposobie, w jaki firma traktuje swoich pracowników, klientów i środowisko.

Branding produktowy

Koncentruje się na budowaniu wizerunku i rozpoznawalności konkretnych produktów. Zwykle obejmuje wizerunek produktu, jego opakowanie, nazwę, a także sposób, w jaki jest promowany.

Branding osobisty

Koncentruje się na budowaniu wizerunku i reputacji osoby, zwykle specjalisty w swojej dziedzinie. Może obejmować wizerunek osobisty, styl komunikacji, publikacje, a także zaangażowanie w różne projekty i wydarzenia.

Branding produktu

Branding produktu to nic innego jak design produktu i jego opakowania, które są spójne ze stylem wizualnym marki.

Employer branding - czym jest?

Employer branding to proces budowania i utrzymywania pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku pracy, w celu przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych pracowników. To strategia marketingowa, która ma na celu promowanie pracodawcy jako atrakcyjnego miejsca do pracy i tworzenie pozytywnego wizerunku wśród potencjalnych kandydatów, pracowników oraz całego społeczeństwa.

Działania employer brandingowe

 • Kreowanie wizerunku firmy jako przyjaznej i pozytywnej organizacji, w której ludzie chcą pracować
 • Budowanie i utrzymywanie silnej marki pracodawcy, która przyciąga talenty
 • Wdrażanie programów benefitów dla pracowników i stworzenie dobrych warunków pracy
 • Tworzenie i publikowanie treści związanych z pracą w firmie, w tym artykułów, zdjęć i filmów, które pokazują, jak dobrze jest pracować w firmie
 • Aktywność na portalach społecznościowych i innych kanałach komunikacji online, aby docierać do potencjalnych kandydatów
 • Organizowanie wydarzeń związanych z pracą, takich jak dni otwarte, targi pracy i spotkania z kandydatami

Employer branding ma na celu przyciągnięcie najlepszych talentów do firmy oraz zwiększenie retencji pracowników poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku firmy. Dzięki temu firma może zbudować konkurencyjną przewagę na rynku pracy.

Czym jest rebranding marki?

Rebranding marki to proces zmiany lub ulepszania wizerunku marki poprzez wprowadzenie nowego logo, identyfikacji wizualnej, sloganu, strategii marketingowej lub innych elementów, które składają się na jej identyfikację wizualną i duchową.

Rebranding jest podejmowany w celu dostosowania marki do zmieniających się warunków rynkowych, oczekiwań klientów lub z powodu innych czynników, które mogą wpływać na sukces marki.

Rebranding może pomóc w odświeżeniu wizerunku marki, zwiększeniu jej zasięgu i atrakcyjności dla klientów. Jednakże, jeśli nie jest przeprowadzony z rozwagą i zbyt radykalnie, może spowodować negatywną reakcję konsumentów i szkody dla firmy.

Gadżety firmowe. Koszulka, torba, papier firmowy, samochody, wizytówki.
PND Futura - nowy CI marki U Jędrusia

Elementy brandingu, czyli co wpływa na kształt marki?

Branding to całość działań i działań mających na celu budowanie wizerunku marki i zwiększenie jej rozpoznawalności wśród klientów oraz na rynku. Składa się on z wielu elementów, w tym:

 • Nazwy marki – dobrze dobrane nazwy są krótkie, łatwe do zapamiętania i pozostawiają pozytywne skojarzenia z produktem lub usługą.
 • Logo – graficzna reprezentacja marki, która powinna być łatwa do rozpoznania, oryginalna i unikalna.
 • Sloganu – krótkie hasło reklamowe, które skłania klientów do pamiętania marki.
 • Opakowań – atrakcyjne opakowanie produktu, które przyciąga uwagę klientów i pozwala wyróżnić markę na półce sklepowej.
 • Jakości produktów lub usług – budowanie pozytywnego wizerunku marki zależy w dużej mierze od jakości oferowanych produktów lub usług.
 • Stylu komunikacji – sposób, w jaki marka komunikuje się z klientami, zarówno za pośrednictwem reklam, jak i poprzez bezpośredni kontakt.

Wszystkie te elementy są kluczowe w projektowaniu spójnego brandingu. Odpowiednie zarządzanie nimi pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku marki i zwiększenie jej rozpoznawalności na rynku.

Budowanie świadomości marki

Co możemy zrobić poza dbaniem o branding, aby korzystanie budować świadomość naszej marki? Kluczem do budowania wiarygodności i zaufania jest konsekwentne przekazywanie wartości, na których opiera się marka, oraz rzetelne wywiązywanie się z obietnic. Warto także inwestować w marketing treści, aby zwiększyć zaangażowanie klientów i budować długotrwałe relacje.

Kolejnym ważnym aspektem jest kreowanie pozytywnych emocji: marki, które potrafią wywołać pozytywne emocje u klientów, zyskują ich sympatię i lojalność. Dlatego ważne jest, aby skoncentrować się na tworzeniu przekazu, który będzie budził pozytywne skojarzenia i emocje.

Aktywność na platformach społecznościowych, czyli absolutny wizerunkowy must-do. Obecność na platformach społecznościowych pozwala na bezpośredni kontakt z klientami, zwiększa zasięg przekazu i pozwala na budowanie zaangażowania. Warto zatem regularnie publikować treści, odpowiadać na komentarze i wiadomości oraz tworzyć kampanie reklamowe dopasowane do charakteru danej platformy.

Logo i system identyfikacji wizualnej

identyfikacji wizualnej pisaliśmy na naszym blogu. Jednak mówiąc o brandingu należy jednak usystematyzować podstawowe pojęcia z nim związane, takie jak logo. Jest to graficzne wizualne przedstawienie marki, które pomaga w budowaniu rozpoznawalności i odróżnieniu jej od konkurencji. Logo często jest pierwszym elementem, który przyciąga uwagę klienta i zapada mu w pamięć, co pozwala na łatwiejsze zapamiętanie marki.

Ważne jest, aby logo było spójne z pozostałymi elementami, takimi jak kolorystyka, czcionki i styl komunikacji. Logo powinno odzwierciedlać tożsamość marki i jej wartości, a także być łatwo rozpoznawalne i przypisywalne do konkretnej marki.

Analiza efektów i dbanie o spójność marki

Analiza efektywności wdrożonego brandingu może obejmować kilka wskaźników i metryk, takich jak:

 • Świadomość marki – miernik ten określa, jak dużo potencjalnych klientów ma świadomość marki i jej produktów. Można zbadać ten wskaźnik poprzez ankiety, badania rynku lub zliczenie odwiedzin strony internetowej marki.
 • Lojalność klientów – to wskaźnik, który mierzy, jak często klienci kupują produkty marki, jak długo pozostają jej klientami i jak pozytywnie oceniają jej produkty. Można zbadać ten wskaźnik poprzez ankiety, badania satysfakcji klientów i analizę historii zakupów.
 • Współczynnik konwersji – to wskaźnik, który określa, jak skutecznie marka przekształca potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów. Można zbadać ten wskaźnik poprzez analizę danych z kampanii reklamowych, w tym wskaźnik kliknięć (CTR) i wskaźnik konwersji (CR).
 • Dochody – to wskaźnik, który mierzy, jak dobrze marka przekłada swoją strategię marketingową na zyski. Można zbadać ten wskaźnik poprzez analizę danych finansowych, takich jak sprzedaż, zyski i koszty.
 • Pozycjonowanie w stosunku do konkurencji – to wskaźnik, który określa, jak dobrze marka radzi sobie na rynku w porównaniu do konkurencji. Można zbadać ten wskaźnik poprzez analizę danych z badania rynku, takie jak udział w rynku, rankingi i oceny klientów.

Analiza efektywności wdrożonego brandingu powinna być regularna i oparta na danych, aby umożliwić markom dostosowanie swojej strategii w celu uzyskania lepszych wyników.

Corporate identity Kotliński Specjał w wykonaniu PND Futura
PND Futura - Kotliński Specjał

Zadbaj o swoją markę!

Twoja marka potrzebuje konsultacji? Zapraszamy do kontaktu!

Kuba Remiszewski
Obserwuj nas na:

Podobne artykuły

05 05 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Analiza rynku a rebranding marki

Analiza rynku w branży brandingowej to proces badania rynku i jego tendencji, w celu uzyskania wiedzy na temat konkurencji, grupy docelowej i trendów rynkowych. Jest to kluczowy element procesu rebrandingu marki i pomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących wizerunku i pozycjonowania marki.
21 04 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Rebranding – czym jest i jak przeprowadzić zmianę wizerunku firmy?

Rebranding to strategia marketingowa, w której dla już istniejącej marki projektuje się elementy identyfikacji wizualnej w celu stworzenia nowej, odrębnej tożsamości w postrzeganiu konsumentów, inwestorów, konkurentów i innych interesariuszy. Często wiąże się to z radykalnymi zmianami w designie, namingu lub strategii reklamowej marki. Takie zmiany zwykle mają na celu zmianę pozycjonowania brandu.
11 04 2023 Autor: Kuba Remiszewski

Strategia komunikacji marki

Strategia marki to plan działań, który ma na celu przekazywanie spójnego i jednoznacznego przekazu o marce do swoich odbiorców. W ramach strategii komunikacji marki określa się m.in. jak marka będzie się komunikować z klientami.